Ishchi dasturlar

Konchilik
1 Konchilik ishi
Materialshunoslik
2 Ilg‘or funksional materiallar
 3 Ilg‘or materialshunoslik va injiniring
 4 Materiallarni tadqiqot qilishning ilg‘o usullari
 Metallurgiya
5 Rangli metallurgiyada istiqbolli yo‘nalishlar
6 Ikkilamchi texnogen chiqindilarni qayta ishlashning texnologik jarayonlari
7 Перспектвные направления в черной металлургии
8 Энергосберегающие технологии и охрана окружающей среды

sdf