Texnikaviy termodinamika

Tuzuvchi
katta o’qituvchi. Т.B. Nurmatov
Taqrizchi
Germaniya, Siemens AG,PhD Project manager Izabella Putz
SanaSahifasiKorishlar soni
2016110

Mashinasozlik texnologiyasi

Tuzuvchi
TDTU, t.f.d. prof. Alikulov D.E., katta o‘qituvchi Jo‘raev M.A.
Taqrizchi
Germaniya, Siemens AG, PhD Project manager Izabella Putz
SanaSahifasiKorishlar soni
201676